مقاله بررسی اپیدمیولوژیک، مرگ و میر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک، مرگ و میر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امید به زندگی
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله خرم آباد
مقاله مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی غفارعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آستارکی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: عنبری خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط پیشه سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بررسی اپیدمیولوژیک در مورد علل مرگ ومیر ضرورتی انکارناپذیر برای سیاست گذاری های بهداشتی و کنترل بیماری ها و حتی پاسخگویی درسطح جامعه است. این مطالعه به منظور بررسی اپیدمیولوژی مرگ و میر بر اساس توزیع سنی، محل زندگی بیماران از نظر زندگی در شهر یا روستا، نوع بخش و مدت بستری و علت نهایی مرگ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد لرستان در سال ۱۳۹۰ انجام گردید است.
مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، پرونده ۸۶۳ مورد مرگ ومیر در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد لرستان در سال ۱۳۹۰ بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای گروه بندی علل مرگ و میر بر اساس نوع بیماری منجر به فوت استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری، توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی، جداول توافقی، میانگین، انحراف معیار و نسبت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه مشخص گردید که بیشترین میزان مرگ و میر در گروه سنی بالای ۶۰ سال اتفاق افتاده است. مرگ و میر در مردان با شیوع ۸٫۶۲% شایع تر از زنان با شیوع ۳٫۳۷% بوده است و اکثر مرگ ها در طی ۲۴ ساعت پس از ورود به بیمارستان اتفاق افتاده اند. میزان خام مرگ در این مطالعه ۹۳٫۲% است؛ که از این میزان بیشترین مرگ مربوط به دهه ۷۰ زندگی و کمترین آن مربوط به سنین بیش از ۱۰۰سال می باشد. ۸۰% موارد مرگ مربوط به جمعیت شهری می باشد. در کل شایع ترین علل مرگ و میر به ترتیب بیماری های ناشی از علل خارجی و حوادث (۵۱٫۲۸%)، بیماری های داخلی (۷۹٫۲۲%)، بیماری های ایسکمیک مغزی و نورولوژیک (۱٫۱۷%)، جراحی (۸٫۸%)، سرطان(۵٫۷%)، بیماری های قلب عروقی (۷%) و بیماری های عفونی و انگلی (۲٫۴%) شناخته شدند. از این میان بیشترین موارد مرگ (۷٫۴۵%) در بخش اورژانس حادث گردیده است.
نتیجه گیری: برای افزایش امید به زندگی بایستی به پیشگیری از سوانح و حوادث، علل زمینه سازهای بیماری داخلی و بیماری های ایسکمیک مغزی اهمیت بیشتری داده و در کاهش هرچه بیشتر عوامل خطر کوشید و شایع بودن حوادث و سوانح ناشی از مرکز تروماتولوژی بیمارستان مورد مطالعه می باشد.