مقاله بررسی اوضاع اقتصادی – اجتماعی ایران در عهد شاه اسماعیل اول صفوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اوضاع اقتصادی – اجتماعی ایران در عهد شاه اسماعیل اول صفوی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفویه
مقاله شاه اسماعیل
مقاله وضعیت اقتصادی و اجتماعی
مقاله قزلباشان
مقاله صوفیان
مقاله درباریان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یلفانی رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاه اسماعیل اول (۹۰۷-۹۳۰ ه.ق) در حکومت خود فردی ولخرج و گشاده دست بود و در تقسیم منافع حکومتی به خویشان و نزدیکان خود توجه داشت. بسیاری از تیول ها به نزدیکان او و یا روسای قزلباش تعلق گرفت، به طوری که آن ها عوامل تعیین کننده حیات اقتصادی کشور شدند. حتی زنان دربار نیز دارای ثروت های عظیمی شدند و یا برای جلوگیری از هدر رفتن اموالشان، وقف های قابل توجهی می کردند.
علاوه بر تلاش برای ایجاد تقدیس قزلباشان در سطح جامعه ایران آن روزگار، سرداران آنها خیلی زود به قدرت و ثروت بسیار زیادی رسیدند و زندگی چادرنشینی شان تبدیل به زندگی کاخ نشینی گردید؛ ضمن آن که هرگز از خوی و منش اولیه، یعنی غارت گری و چپاول، نیز دست برنداشتند.
اخذ مالیات از طبقات پایین روستایی به شدت انجام می شد. شاید نتایج آن را بتوان در اقدامات عمرانی محدودی در اواخر حکومت شاه اسماعیل پذیرفت. به هر حال، وضعیت طبقات اجتماعی در ایران (بجز صوفیان قزلباش و حکومت گران درباری و سادات) در دوران حکومت شاه اسماعیل، به علت درگیری های داخلی و خارجی، نامساعد می نمود، اما کاملا گسیخته و آشفته هم نبود.