مقاله بررسی اهمیت بیماری های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده گری نحوه کنترل آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اهمیت بیماری های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده گری نحوه کنترل آنها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری های انگلی
مقاله نشخوارکنندگان
مقاله انسان
مقاله آینده گری
مقاله کنترل
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری صادق
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلیان محمدقلی
جناب آقای / سرکار خانم: مشکات محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مخیر بابا
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس گزارشات منتشره توسط انگل شناسان، کلینیسین ها و تجربیات مقامات اجرائی و بهداشتی، آلودگی و بیماری های نشخوارکنندگان ایران بر اساس بیماری زائی، میزان شیوع، شدت آنها و قابل انتقال بودن به انسان به چهار گروه با اهمیت زیاد (ز)، متوسط (م)، کم (ک) و ناچیز (ن) تقسیم می گردد. نتایج بررسی نشان داد که در مجموع ۲۷ بیماری و یا آلودگی شامل ۱۶ نوع کرمی، ۸ آلودگی تک یاخته ای و ۳ نوع آلودگی با آکارین ها در نشخوارکنندگان ایران گزارش شده است. در ضمن اینکه در این بین ۹ بیماری کرمی، ۴ بیماری تک یاخته ای و نیز ۳ آلودگی ناشی از آکارین مشترک نشخوارکنندگان و انسان می باشند. بدین منظور جهت چشم انداز جامع کنترل انگل های مذکور، تشخیص دقیق و سریع بیماری، تاسیس آزمایشگاه های اختصاصی برای هر بیماری مهم و هر گونه حیوانی، استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیائی به منظور باخبر شدن هر چه زودتر از وجود کانون های آلوده، استفاده از امکانات طرح واکنش سریع، درمان استراتژیک و تاکتیکی آلودگی های انگلی، استفاده به موقع از واکسن های موجود و نسل جدید، پیگیری چگونگی مقاومت حیوانات در برابر داروهای ضدانگلی، بیوکنترل آنها و اجرای دستورالعمل های سازمان های بین المللی ذی ربط ضروری می باشد.