مقاله بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شعر پژوهی (بوستان ادب – علوم اجتماعی و انسانی ) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشف
مقاله شهود
مقاله کشف صوری
مقاله کشف معنوی
مقاله مولانا
مقاله مثنوی معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری ماه زمینی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: امیری خراسانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله کشف و شهود یکی از مسایلی است که عرفان های تمام ملل حول آن می چرخند. به طورکلی مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی را می توان به دو دسته کشف های صوری و کشف های معنوی تقسیم نمود و هر کدام از آن ها نیز انواعی دارد. این مکاشفات صوری و معنوی در برخی جهات با نظریه و. ت. استیس (W. T. Stace) در مورد مکاشفات، قابل انطباق است. در این پژوهش نیز مکاشفات مثنوی معنوی بر حسب احوال آفاقی (صوری) و انفسی (معنوی) مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تشریح ویژگی های مشترک آن ها از جمله عینیت، احساس ثقه، احساس شادی و … پرداخته شده است. البته در برخی از این موارد استیس به خطا رفته و یا برخی از ویژگی های مکاشفات اسلامی قابل تطبیق با نظریه او نیستند. علاوه بر این، ویژگی های اختصاصی حالات آفاقی و انفسی بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که مکاشفات مثنوی علاوه بر مطابقت با برخی از الگوهای عرفان غربی، در نوع خود بی نظیر هستند و از جهاتی بر عرفان غربی نیز برتری دارند.