مقاله بررسی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در راهبرد دفاعی از صفحه ۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی (ره)
این مقاله دارای ۴۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندیشه دفاعی
مقاله امام خمینی (ره)
مقاله مکتب اسلام
مقاله دفاع همه جانبه
مقاله راهبرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فردی تازه کند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر بر آن است تا اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) را با استفاده از ترکیب دو روش « قیاسی یا برهانی بررسی اندیشه ها» و «چارچوب تحلیلی توماس اسپریگنز برای فهم اندیشه و نظریه های سیاسی»، مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ گوید که «عوامل موثر بر شکل گیری و تکوین، اجزای تشکیل دهنده، مشخصه ها، مولفه ها، و اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) چه بوده اند؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که فهم اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) با استفاده از الگوی چهار وجهی «مبانی نظری»، «مبانی عقیدتی»، «ابعاد و ویژگی های شخصیتی امام خمینی (ره)» و «مقتضیات و تحولات زمانی» امکان پذیر می باشد. اجزا، مولفه ها و اصول اندیشه دفاعی امام (ره) نیز بر اساس این الگو شکل گرفته و در اندیشه دفاعی ایشان با توجه به فراوانی تهدیدها، باید با استفاده از راهبرد دفاع همه جانبه به دفاع از مکتب اسلام، نظام جمهوری اسلامی، مسلمانان و مستضعفان جهان در همه ابعاد مادی و غیرمادی پرداخته و با نابودی «استکبار» و «طاغوت»، صلح جهانی را برقرار و به آرمان نهایی «تشکیل حکومت عدل جهانی» و تامین سعادت اخروی انسان دست یافت.