مقاله بررسی انتقال قیمت های جهانی به بازار داخلی برخی از محصولات کشاورزی (گندم، جو و برنج) -کاربرد روش حداکثرسازی آنتروپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۸۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی انتقال قیمت های جهانی به بازار داخلی برخی از محصولات کشاورزی (گندم، جو و برنج) -کاربرد روش حداکثرسازی آنتروپی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش آرمینگتون
مقاله حداکثرسازی انتروپی
مقاله انتقال قیمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی متقاعد هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی در مورد محصولات گندم، جو و برنج بررسی شده است. برای این منظور کشش جانشینی میان محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل (کشش آرمینگتون) با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی برآورد شده اند. همچنین داده های سالیانه مربوط به سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۸ مورد استفاده قرار گرفته شده است. به علاوه در این تحقیق از سه مدل به منظور محاسبه این کشش استفاده شده است، مدل اول حداقل مربعات، الگوی دوم یک الگوی تطابق جزئی و الگوی سوم نیز الگوی تصحیح خطای برداری که برآورد این سه مدل با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی انجام پذیرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش آرمینگتون در بلندمدت بسیار بیشتر از این کشش در کوتاه مدت است به این معنی که نوسان قیمت های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت به بازار داخلی این محصولات انتقال می یابد. همچنین کشش مذکور در مورد محصول گندم در تمامی مدل ها چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت بوده، درحالی که در مورد محصول جو و برنج این مسئله صادق نیست.