مقاله بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در حکمت صدرایی از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکت جوهری
مقاله بقاء موضوع
مقاله جوهر
مقاله عرض
مقاله أین
مقاله وضع
مقاله زمان
مقاله نفس
مقاله معاد
مقاله رجعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله در صدد است نظریه حرکت جوهری ملاصدرا را مورد واکاوی قرار داده و انتقادات پیرامون آن را در حوزه دلایل، لوازم و آثار، آشکار و ناسازگاری های درونی آن را بازگو نماید، علاوه برآن برخی تعارضات لوازم این نظریه با نصوص دینی را نشان دهد. نظریه حرکت جوهری در ناحیه دلایل با انتقادات جدی مواجه بوده تا جایی که بزرگانی همچون علامه طباطبایی ضمن پذیرش اشکالات وارده خود به اقامه استدلال در این مقام پرداخته اند، علاوه بر آن لوازم این نظریه در مواجه با نصوص دینی مانند اصل معاد، اصل رجعت و خلقت پیشین ارواح از توانایی لازم در پاسخ به تعارضات مطرح ناتوان است.