مقاله بررسی انتقادی برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبان های خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی انتقادی برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبان های خارجی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سند برنامه درسی ملی
مقاله آموزش زبان های خارجی
مقاله شیوه ارتباطی
مقاله زبان شناسی کابردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مقدم سیدبهنام
جناب آقای / سرکار خانم: خیرآبادی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله از منظری انتقادی به محتوای سند برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبان های خارجی پرداخته و می کوشیم به این پرسش پاسخ گوئیم که سند مذکور در بخش آموزش زبان خارجی (به طور خاص زبان انگلیسی) تا چه میزان محقق کننده اهداف کلان تعیین شده در اسناد فرادستی تر مانند سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت می باشد و تحقق این اهداف مستلزم چه پیش نیازها و مقتضیاتی است. در انجام این تحقیق ابتدا بخش های مرتبط با موضوع آموزش زبان های خارجی در اسناد ذکر شده استخراج و سپس میزان انطباق برنامه درسی ملی در حوزه یادگیری زبان های خارجی از نگاشت نهایی (نگاشت چهارم) این برنامه با اسناد کلان و چالش های محتمل فراروی اجرای این بخش از سند به بحث گذاشته شد. نتایج نشان داد که برنامه درسی ملی در حوزه یادگیری زبان های خارجی کوشیده است اهداف تعیین شده در اسناد فرادستی را تا حد زیادی تامین نماید (برای مثال با تاکید بر استفاده از رویکرد ارتباطی و تدریس هر چهار مهارت زبانی) اما تمهید برخی پیش نیازها و تدابیر جهت اجرای بهینه این سند در مقام عمل ضروری می نماید.