مقاله بررسی انتظارات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از یادگیری درس زبان تخصصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۳۳۲ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی انتظارات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از یادگیری درس زبان تخصصی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان تخصصی
مقاله توقعات
مقاله انتظارات
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطبی راوندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: صابر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی شیدوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش زبان تخصصی یکی از زیرمجموعه های آموزش زبان می باشد که از دهه ۶۰ میلادی و مطرح شدن زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی جهان مورد توجه مجامع علمی و پژوهشگران قرار گرفت. در آموزش زبان تخصصی، بررسی خواست گروه مخاطب که دانشجویان هستند بسیار مهم است، اما متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه ای در مورد این موضوع انجام نشده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی انتظارات دانشجویان از درس زبان تخصصی بود.
روش کار: این مطالعه به شکل مقطعی بین کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت و دانشجویان پزشکی که در ترم دوم سال ۱۳۹۰ درس زبان تخصصی داشتند، صورت گرفت. پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی بالایی داشت، توزیع شد. نتایج توصیفی با استفاده از نرم افزار Minitab تحلیل شدند.
یافته ها: ۱۹۹ دانشجو حاضر به شرکت و تکمیل پرسش نامه ها شدند که ۳۶٫۴ درصد آ ن ها پسر بودند. میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه ۰٫۳±۲۲٫۳ سال بود. ۹۵٫۵ درصد دانشجویان به یادگیری درس زبان تخصصی علاقمند بودند. بیشترین انتظار مربوط به درک کردن متون تخصصی بود و این که بتوانند متون تخصصی خود را به راحتی به فارسی ترجمه کنند. در بین فعالیت های مختلف دانشجویان به این که کلمات تخصصی جدید روی تخته نوشته و در مورد اجزای آن صحبت شود، تمایل بیشتری نشان دادند. همچنین اغلب دانشجویان مایل بودند که آزمون به زبان انگلیسی و شامل تمرین های دروس باشد.
نتیجه گیری: استادان می توانند با توجه به نظرات مطرح شده دانشجویان در این مطالعه، رضایتمندی بیشتری را در کلاس زبان تخصصی به دست آورند.