مقاله بررسی امکان کنترل زیستی علف هرز سس (Cuscuta monogyna) توسط قارچ .Alternaria spp که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان کنترل زیستی علف هرز سس (Cuscuta monogyna) توسط قارچ .Alternaria spp
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلترناریا
مقاله ترون
مقاله دوره شبنم
مقاله غلظت سوسپانسیون اسپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی علیه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخش کلارستاقی کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف هرز انگل سس در سال های اخیر خسارت زیادی به اکوسیستم های زراعی و فضای سبز شهری مشهد وارد کرده است. جهت کنترل زیستی آن، پژوهشی در سالهای ۸۸-۱۳۹۰ انجام گرفت. طی نمونه برداری از گیاهان سس دارای علائم بیماری از روی پرچین های ترون، چندین جدایه قارچ حاصل شد که جدایه ای از قارچ Alternaria spp. به عنوان بهترین جدایه انتخاب و بیماری زایی آن بعد از ایجاد ارتباط انگلی طی سه آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه مورد آزمون قرار گرفت. در این آزمایشات اثر غلظت های مختلف جدایه آلترناریا (۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ اسپور در میلی لیتر)، طول دوره شبنم (صفر، ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعت) بر بیماری زایی این قارچ و نیز دامنه میزبانی آن بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون دامنه میزبانی در گلخانه بر روی گیاهان ترون، اطلسی و فلفل نشان داد جدایه یافت شده، توانایی ایجاد هیچ نوع آلودگی و بیماری زایی را بر روی گیاهان یاد شده ندارد. بیماری زایی این جدایه با افزایش غلظت سوسپانسیون اسپور شدت یافت. بنابراین در غلظت ۱۰۷ اسپور در میلی لیتر کاهش ۳۹٫۹ درصدی در وزن خشک سس ایجاد کرد. با افزایش طول دوره شبنم نیز بیماری زایی قارچ افزایش یافت که بر اساس نتایج آزمایش، این جدایه برای بیماری زایی نیاز به نقطه شبنم بیش از ۱۸ ساعت داشته تا کاهش حداکثر ۳۱٫۷۵% در وزن خشک سس ایجاد کند. با توجه به این یافته ها می توان استنباط کرد که این جدایه توانایی بالقوه جهت کنترل این انگل را دارد.