مقاله بررسی امکان کشت و توسعه زعفران (Crocus sativus) در شرایط آب و هوایی شهرری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان کشت و توسعه زعفران (Crocus sativus) در شرایط آب و هوایی شهرری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران (.Crocus sativus L)
مقاله عملکرد
مقاله شاخص رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی طرقی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مزینانی سیدمصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زعفران (.Crocus sativus L) که به طلای سرخ موسوم می باشد از کلاله خشک شده گیاه زعفران حاصل می شود. کشت و تولید زعفران در ایران سابقه تاریخی دارد. در ۲۰ سال گذشته تحقیقات گسترده ای روی کشت زعفران در اقلیم های مختلف ایران مثل کرج، بیرجند و شهر کرد و … انجام شده است. بهترین پیازهای زعفران از نطر کیفیت و عملکرد در توده های زعفران ایرانی یافت می شود. بالغ بر ۵۰۰ کیلوگرم از بهترین پیازهای زعفران برای بررسی امکان رشد و توسعه این گیاه استفاده شد. این تحقیق برای اولین بار باروش متداول در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرری انجام گردید. این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی و دو رقم بومی (اصفهان و قاین) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. در این آزمایش صفات عملکرد کلاله زعفران و شاخص های فیزیولوژیکی رشد شامل شاخص سطح برگ (LAI)، ماده خشک (TDM)، سرعت رشد محصول (CGR) و مقدار جذب خالص (NAR) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در تمام صفات عملکردی گل (وزن تر و خشک گل، پرچم و کلاله) تفاوت معنی داری در تاریخ های مختلف کاشت وجود ندارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین ارقام نشان داد که رقم اصفهان در تمام صفات عملکردی نسبت به رقم قاین برتری داشته و بنابراین سازگاری بهتری با منطقه شهرری دارد. بنابراین درمحدوده شهرری امکان کشت زعفران وجود دارد و با توجه به مصرف کم آب و توجیه اقتصادی آن می توان نسبت به کشت آن در این منطقه اقدام نمود.