مقاله بررسی امکان پذیری توسعه بر پایه منابع طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۹۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان پذیری توسعه بر پایه منابع طبیعی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع طبیعی
مقاله توسعه مبتنی بر منابع
مقاله رانت منابع
مقاله صنایع پیشرو
مقاله کشورهای موفق و ناموفق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری فرد علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.