مقاله بررسی امکان غنی سازی کلوچه صنعتی با استفاده از ریز جلبک Spirulina platensis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان غنی سازی کلوچه صنعتی با استفاده از ریز جلبک Spirulina platensis
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپیرولینا پلاتنسیس
مقاله پروتئین
مقاله آهن
مقاله γ لینولنیک اسید
مقاله بافت
مقاله رنگ
مقاله کلوچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فر مانیا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی دارانی کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: بهمدی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسپیرولینا پلاتنسیس یک ریز جلبک فتوسنتز کننده، با فیلامنت های فنرمانند و متعلق به خانواده سیانو باکتری ها است.در این مطالعه، ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در سطوح ۰، ۰٫۵، ۱٫۰ و ۱٫۵ درصد وزنی / وزنی به فرمولاسیون تجاری کلوچه افزوده شد و تاثیر افزودن آن بر میزان پروتئین، آهن ،پروفیل اسیدهای چرب و ویژگی های بافتی و رنگی کلوچه به ترتیب با استفاده از دستگاه کجلدال اتوماتیک، طیف سنج جذب اتمی، کروماتوگرافی گازی، بافت سنج و سیستم رنگ سنجی هانتر لب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان پروتئین، آهن و اسید چرب g-لینولنیک در کلوچه های غنی شده با اسپیرولینا پلاتنسیس در مقایسه با کنترل افزایش معنی داری پیدا کرد (p<0.05) بررسی روند تغییرات سفتی بافت تیمارها نشان داد نرمی بافت کلوچه های محتوی ۱٫۵ درصد ریزجلبک در طی دوره سه ماهه نگهداری به خوبی حفظ گردید (p<0.05) پایداری رنگ کلوچه های محتوی ۰٫۵، ۱٫۰ و ۱٫۵ درصد وزنی/وزنی ریز جلبک در طی سه ماه نگهداری به طور معنی داری بیشتر از نمونه شاهد بود (p<0.05) در حالی که بین نمونه های محتوی ریز جلبک از لحاظ پایداری رنگ اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p<0.05) به طور کلی می توان نتیجه گرفت با افزودن ۱٫۵ درصد ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس می توان کلوچه های غنی شده با ویژگی های تغذیه ای و فیزیکی مطلوب تولید کرد.