مقاله بررسی امکان سنجی استفاده از مدل زمیجوسکی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فاصله زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان سنجی استفاده از مدل زمیجوسکی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فاصله زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل زمیجوسکی
مقاله درماندگی مالی
مقاله ورشکستگی
مقاله ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: خلیفه سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات محیطی روزافزون و رقابت شتابان، شرکت های تجاری را ملزم به واکنش سریع و بهنگام در مقابل پیچیدگی های موجود در بازار می کند. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، مدیران و… علاقمند به درک و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری هستند. وضعیت نامطلوب مالی این واحد ها، موجب آسیب گروه های مختلف خصوصا سرمایه گذاران خواهد شد. در این میان، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی از جمله ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکت های تجاری جهت پیش بینی حادثه قبل از وقوع محسوب می گردند.
قسمت عمده ای از مواد قانون تجارت ایران به مبحث ورشکستگی اختصاص دارد. طبق ماده ۴۱۲ این قانون «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.» این توقف ایجاد شده در تادیه وجوهی که بر عهده شرکت است، نشان از درماندگی مالی و متعاقب آن شاید ورشکستگی واحد تجاری دارد. این موضوع، موجبات نگرانی صاحبان سرمایه از به هدر رفتن منابع شان را به همراه دارد و لزوم توجه به مقوله پیش بینی تداوم فعالیت و یا ورشکستگی شرکت ها را یادآور می شود.
مدل های فراوانی جهت پیش بینی درماندگی مالی و نیز ورشکستگی شرکت ها وجود دارد که در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدل زمیجوسکی نتایج حاصل از نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۶ (۷ سال) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
برآیند حاصل از بررسی های این تحقیق نشان داد که بین نتایج مستخرج از پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل و مقایسه آن با واقعیت، در سطح اطمینان ۹۹% ارتباط معنادار وجود دارد. این سطح از اطمینان بالاخص در بررسی های مربوط به اطلاعات یک سال قبل از سال مبنای مورد نظر تحقیق، از قابل اتکا بودن مدل در امر پیش بینی حکایت دارد.