مقاله بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب سه لایه با استفاده از ساقه نخود زراعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب سه لایه با استفاده از ساقه نخود زراعی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب سه لایه
مقاله ساقه نخود
مقاله ملامین اوره فرمالدهید
مقاله مدول گسیختگی
مقاله چسبندگی داخلی
مقاله واکشیدگی ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگ آور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بازیار بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه نخود، در ساخت تخته خرده چوب سه لایه به صورت خالص در لایه رویی با خرده چوب صنعتی در لایه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. درصد اختلاط ساقه نخود با خرده چوب صنعتی به ترتیب در سه سطح (۲۵ درصد ساقه نخود: ۷۵ درصد خرده چوب)، (۴۰ درصد ساقه نخود: ۶۰ درصد خرده چوب) و (۵۵ درصد ساقه نخود: ۴۵ درصد خرده چوب)، نوع چسب شامل اوره فرمالدهید (۱۰۰ درصد)، ملامین اوره فرمالدهید با مقدار های متفاوت (۸۰ درصدUF  و 20 درصد (MF،۷۰  درصدUF  و 30 درصد (MF و همچنین مقدار چسب مصرفی در دو سطح (۸ و ۱۰ درصد) در لایه مرکزی و (۱۰ و ۱۲ درصد) در لایه رویی به عنوان عوامل متغیر انتخاب گردیدند. خواص مکانیکی شامل مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی و همچنین خواص فیزیکی، واکشیدگی ضخامت و جذب آب در طی ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب نمونه ها، طبق استاندارد EN اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که استفاده از ساقه نخود در لایه های سطحی تخته خرده چوب سه لایه، سبب افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته و کاهش چسبندگی داخلی و افزایش واکشیدگی ضخامت و جذب آب نمونه ها گردید. نتایج همچنین نشان داده است که افزایش مقدار چسب و استفاده از چسب ملامین اوره فرمالدهید با مقدار بیشتر ملامین باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه ها شد. به طورکلی می توان گفت که با استفاده از ۵۵ درصد ساقه نخود در لایه رویی و مقدار چسب ۱۲ درصد در لایه های سطحی و ۱۰ درصد در لایه های میانی با ترکیب (۳۰ درصد ملامین و ۷۰ درصد اوره فرمالدهید) می توان تخته هایی با خواص مکانیکی بالاتر از حد استاندارد (EN) تولید نمود. همچنین استفاده از مواد ضد رطوبت برای بهبود خواص فیزیکی تخته ها لازم می باشد.