مقاله بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از ساقه ذرت دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۶۰۹ تا ۶۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از ساقه ذرت دانه ای
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله ساقه ذرت
مقاله زمان پرس
مقاله مقاومت خمشی
مقاله مدول الاستیسیته
مقاله واکشیدگی ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسام غنچه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی اثر استفاده از ساقه ذرت بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب بود. برای این منظور، خرده های ساقه ذرت و خرده چوب صنعتی با نسبت های اختلاط ۰:۱۰۰، ۳۰:۷۰، ۵۰:۵۰، ۷۰:۳۰، رزین اوره – ملامین فرمالدهید در دو مقدار ۱۰ و ۱۲ درصد و زمان پرس ۵ و ۶ دقیقه برای ساخت تخته های خرده چوب در نظر گرفته شدند. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی اندازه گیری و کلیه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش ذرات ساقه ذرت منجر به کاهش واکشیدگی ضخامت، جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب و چسبندگی داخلی شده ولی باعث افزایش مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته در تخته ها گردید. افزایش میزان چسب و زمان پرس نیز تاثیر معنی داری بر کلیه ویژگی های تخته ها داشت و باعث بهبود خواص گردید. در یک نتیجه گیری کلی و با مقایسه کلیه خواص تخته های تولید شده با استاندارد EN 312 مشخص گردید که با استفاده از ۵۰ درصد ساقه ذرت، ۱۲ درصد چسب اوره – ملامین فرمالدهید و زمان پرس ۶ دقیقه، می توان تخته خرده چوب با خواص مطلوب تولید نمود.