مقاله بررسی امکان خوگیری سیانوباکتریوم Lyngbya obscura به شرایط دمایی مداوم و شوک های دمایی افراطی پایین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان خوگیری سیانوباکتریوم Lyngbya obscura به شرایط دمایی مداوم و شوک های دمایی افراطی پایین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوفیزیولوژی
مقاله دما
مقاله خوگیری
مقاله سیانوباکتری
مقاله شالیزار
مقاله گلستان
مقاله لینگبیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان موسی آبادی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بشرویه نژاد عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: شکروی شادمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، هدف بررسی امکان خوگیری سیانوباکتریوم Lyngbya obscura به شرایط دمایی مداوم پایین (۱۰ درجه سانتی گراد)، افراطی پایین (انجماد) و شوک های دمایی فوق افراطی پایین (۱۶-درجه سانتی گراد) بود. نمونه برداری از شالیزارهای استان گلستان در طی یک دوره یکساله انجام گرفت. پس از تخلیص و شناسایی، سیانوباکتریوم Lyngbya obscura تحت شدت نور ۲ میکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانیه، دمای ۲۸ درجه سانتی گراد و روشنایی سفید مداوم قرار گرفت. تیمارهای دمایی به صورت جداگانه اعمال گردید. تیمار ۱۶-درجه سانتی گراد، به مدت ۳۰ دقیقه در روز اعمال گردید. در هر مورد بقا، رشد، نرخ رشد ویژه، محتوای کلروفیل، رنگیزه های کاروتنوئیدی، فیکواریترین، فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین به صورت در شیشه و در زیوه بررسی گردید. نتایج نشان داد که نمونه بقای خود را در هر سه حالت حفظ می کند. محتوای کلروفیل و فیکو بیلی پروتئین ها، بخصوص فیکواریترین در شرایط فوق افراطی و پایین دمایی اختلاف معنی داری از خود نشان ندادند. در دمای انجماد نمونه تا روز پنجم رشد منفی داشت ولیکن توانست رشد خود را بازیابی کند. سیستم فتوسنتزی نمونه در هر سه تیمار کارایی خود را از دست نداد. محتوای کاروتنوئیدی تحت تاثیر شوک های فوق افراطی دمایی تغییر معنی دار نکرد. روی هم رفته نمونه مذکور، دارای ویژگی های جالب توجه برای مقابله با دمای پایین است که می تواند جهت تولید انبوه در زمین های کشاورزی استان گلستان و نیز تلقیح احتمالی به دیگر زمین های کشاورزی برای مقابله با آسیب های دمایی پایین، نظیر زمستان های سرد و طولانی، مورد توجه قرار گیرد.