مقاله بررسی امکان تولید علوفه تر از شاخساره سیب زمینی شیرین (.Ipomoea batatas L) در منطقه میناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان تولید علوفه تر از شاخساره سیب زمینی شیرین (.Ipomoea batatas L) در منطقه میناب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله سیب زمینی شیرین یا پندال
مقاله علوفه تر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمیلی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خانکهدانی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیب زمینی شیرین یا پندال به عنوان یک محصول مستعد جهت مصرف انسان و خوراک دام و ماده خام در صنعت، دارای بیش از ۷۰ درصد ماده خشک قابل هضم می باشد. با توجه به اهمیت تولید علوفه در نواحی گرمسیر و کم باران و با هدف بررسی امکان کشت پندال در منطقه میناب جهت تولید علوفه تر و نیز تعیین مناسب ترین تاریخ کشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل تاریخ کاشت (در سه سطح اول، پانزدهم و سی ام شهریور ماه) و رقم (شامل رقم سفید و رقم قرمز) در ۴ تکرار در منطقه میناب در سال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد. در طول اجرای پژوهش نسبت به یادداشت برداری از صفت هایی همانند طول بوته، تعداد برگ فعال، تعداد ساقه فرعی و پس از پایان آزمایش، وزن تر شاخساره و عملکرد ریشه ذخیره ای اقدام شد. بیشترین وزن تر شاخساره جهت تولید علوفه تر از تاریخ کاشت اول شهریور با ۲۶٫۸ تن در هکتار و کمترین آن از تاریخ کاشت ۳۰ شهریور با ۶٫۹ تن در هکتار به دست آمد. رقم قرمز از وزن تر شاخساره بیشتری (۲۱٫۶۱ تن در هکتار) نسبت به رقم سفید (۱۱٫۰۰ تن در هکتار) برخوردار بود به طوری که توانایی بالای تولید شاخساره، آن را به عنوان رقم مناسب جهت تولید علوفه مطرح ساخت. بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق، کاشت رقم قرمز سیب زمینی شیرین در اول شهریور ماه جهت تولید علوفه در منطقه میناب توصیه گردید.