مقاله بررسی امکان تغییر در الگوی کشت (با استفاده از ردیف های باریک و حذف برخی فاروهای کاشت) به منظور افزایش عملکرد ذرت در جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان تغییر در الگوی کشت (با استفاده از ردیف های باریک و حذف برخی فاروهای کاشت) به منظور افزایش عملکرد ذرت در جیرفت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاصله ردیف
مقاله تراکم بوته
مقاله حذف فارو
مقاله ردیف باریک و عملکرد ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبریان پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادمهر سیدامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه و بررسی امکان تغییر در الگوی کشت ذرت با استفاده از ردیف های باریک و حذف برخی فاروهای کشت آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۹۰ در اراضی مرکز آموزش کشاورزی شهید دهقانپور جیرفت به مرحله اجرا رسید که در آن ۱۸ تیمار شامل: T1، T2 و T3 به ترتیب فاصله بین ردیف های کاشت ۳۵ سانتی متر با تراکم های ۷۵، ۸۵ و ۹۵ هزار بوته در هکتار T5 ،T4 و T6 فاصله ردیف ۳۵ سانتی متر و حذف ۴ فارو نکاشت به ترتیب با تراکم های ۷۵، ۸۵ و ۹۵ هزار بوته در هکتار، T8 ،T7 و T9 فاصله بین ردیف ها ۷۵ سانتی متر به ترتیب با تراکم های ۷۵، ۸۵ و ۹۵ هزار بوته در هکتار، T10، T11 و T12 فاصله بین ردیف های کاشت ۷۵ سانتی متر به ترتیب حذف یک خط کاشت با تراکم ۷۵ هزار، دو خط نکاشت با تراکم ۸۵ هزار و ۲ خط نکاشت با تراکم ۹۵ هزار بوته، T14 ،T13 و T15 فاصله بین ردیف های کاشت ۵۵ سانتی متر یا تراکم های ۷۵، ۸۵ و ۹۵ هزار بوته T16، T17 و T18 به ترتیب فاصله بین ردیف ها ۵۵ سانتی متر به ترتیب با ۳ خط نکاشت و تراکم های ۷۵، ۸۵ و ۹۵ هزار بوته مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد اندازه گیری شامل: عملکرد دانه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، نسبت دانه به کل، ارتفاع بوته، بیوماس، متوسط وزن بلال و شاخص برداشت بود. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و بیوماس در سطح آماری ۵% و بر تعداد دانه در ردیف، طول بلال و متوسط وزن بلال در سطح آماری ۱% معنی دار و روی بقیه صفات بی معنی بود. بالاترین عملکردهای دانه ذرت از تیمارهای T1، T12، T5، T7،T4  و T14 به ترتیب ۱۷٫۵۱، ۱۶٫۸۱، ۱۵٫۹۹، ۱۵٫۶۶، ۱۵٫۲۶ و ۱۵٫۲۵ تن در هکتار بود. در نهایت با توجه به تمام اندازه گیری ها و کاهش در میزان آب مصرف شده (سطح زمین کمتری آبیاری شده) تیمارهای T12،T4  و T5 انتخاب و برای منطقه توصیه می شوند.