مقاله بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۱۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالکیت زمانی
مقاله بیع زمانی
مقاله مهایات
مقاله عقود معین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: تاجمیرریاحی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قرارداد- مثلا هفته اول هر سال استفاده نماید. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تشکیل قراردادهای مالکیت زمانی در چارچوب عقود معین است. این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که قراردادهای مزبور قابلیت انعقاد در چارچوب قراردادی عقود معین، از قبیل عقد اجاره، شرکت در عین، شرکت در منفعت (مهایات)، بیع مشاع به شرط مهایات و صلح را دارند. ولی با توجه به ماهیت قراردادهای مزبور، امکان تشکیل این قراردادها در چارچوب عقد قرض، معاوضه و حق انتفاع وجود ندارد.