مقاله بررسی امکان استفاده از کاه گندم و قوزه پنبه استان گلستان در ساخت تخته خرده کاه و تقویت آن با نانورس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان استفاده از کاه گندم و قوزه پنبه استان گلستان در ساخت تخته خرده کاه و تقویت آن با نانورس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گلستان
مقاله کاه گندم
مقاله قوزه پنبه
مقاله تخته خرده کاه
مقاله نانورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی دیزج مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: خزینی آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با استفاده از اختلاط کاه گندم و قوزه پنبه، تخته خرده کاه با چسب اوره فرمالدهید تولید و خواص آن با نانورس تقویت شد. درصد اختلاط قوزه پنبه با کاه گندم در سه سطح به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد نانورس ۰ و ۲ درصد بر اساس وزن خشک چسب به عنوان عوامل متغیر انتخاب گردید. نمونه های شاهد نیز از ۱۰۰ درصد کاه گندم ساخته شدند. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها شامل: مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت در طی ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب، برطبق استاندارد DIN- 68763 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از قوزه پنبه و نانورس در ساخت تخته خرده کاه، باعث افزایش مقاومت خمشی(MOR) ، مدول الاستیسیته (MOE) و چسبندگی داخلی (IB) تخته ها می شود. همچنین نتایج نشان داد، با افزایش درصد قوزه پنبه و نانورس جذب آب و واکشیدگی ضخامت بهبود یافت.