مقاله بررسی امکان استخراج روی از کانی های کم عیار اکسیدی با استفاده از باکتری هتروتروف Pseudomonas aeruginosa و تطبیق باکتری به غلظت بالای یون روی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان استخراج روی از کانی های کم عیار اکسیدی با استفاده از باکتری هتروتروف Pseudomonas aeruginosa و تطبیق باکتری به غلظت بالای یون روی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیولیچینگ
مقاله اسمیت زونیت
مقاله سدوموناس آئروجینوسا
مقاله تطبیق باکتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایران نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمهر امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی بیرق عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دلیل رو به پایان بودن منابع پرعیار معدنی و ملاحظه های زیست محیطی، امروزه استخراج فلزهای با ارزش از باطله های معدنی و کانی های کم عیار با استفاده از میکروارگانیسم ها مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، قابلیت باکتری Pseudomonas aeruginosa NP2  (ATCC 9027) برای استخراج فلز روی از باطله های اکسیدی کم عیار معدن سرب و روی انگوران زنجان بررسی شده است. این باکتری در محیط کشت دارای گلوکز، اسید های آلی تولید می کند که باعث انحلال فلز روی از کانی آن می شود. ماده معدنی دارای ۱۴% فلز روی است که به صورت کانی اسمیت زونیت (ZnCO3) می باشد. باکتریPseudomonas aeruginosa در محیط کشت دارای گلوکز رشد داده شد و سپس شرایط بهینه آزمایش بیولیچینگ تعیین شد. نسبت جامد به مایع ۱:۱۰۰، گلوکز در محیط کشت ۶% و مدت زمان ۵ روز از شرایط بهینه و پارامترهای موثر بر بیولیچینگ ماده معدنی بود. ۴۱% فلز روی موجود در نمونه ماده معدنی در این شرایط به حالت محلول در آمد. پس از این مرحله با استفاده از روش کشت های متوالی، باکتری به غلظت بالای روی موجود در محیط تطبیق داده شد و آزمایش نهایی با استفاده از باکتری تطبیق یافته به یون روی و در شرایط بهینه تعیین شده از مرحله پیش انجام شد و درصد استخراج روی به ۶۲% رسید. با اندازه گیری pH محیط و تعیین درصد روی استخراج شده در دوره های زمانی برابر، شرایط آزمایش ها کنترل شد.