مقاله بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با ریزمغذی ها در مزارع گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۰۹ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با ریزمغذی ها در مزارع گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف هرز
مقاله بروموکسینیل
مقاله ام. سی. پی. آ.
مقاله تو
مقاله فور – دی
مقاله تری بنورون متیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنیان عادل
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی میبدی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مین باشی معینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی در مزارع گندم با ریزمغذی ها، آزمایشی در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸، در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور واقع در کرج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل، علف کش ها در سه سطح، بروموکسینیل + ام سی پی آ، تو، فور – دی+ ام سی پی آ هرکدام به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار از ماده تجارتی و تری بنورون متیل به میزان ۲۰ گرم در هکتار از ماده تجارتی و ریزمغذی ها در هفت سطح، کود کامل ریزمغذی Liberl BMX به میزان ۱٫۵ کیلوگرم،Biomin 235  به میزان ۲ کیلوگرم،Biomin 446-sp  به میزان ۱٫۵ کیلوگرم، کود کلات آهن از نوع Liberl Fe، کلات روی از نوع Liberl Zn، کلات منگنز از نوع Liberl Mn هر کدام به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار و شاهد بدون مصرف کود، بودند. نتایج نشان داد که امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی گندم با کودهای ریزمغذی، بدون کاهش کارایی آنها وجود دارد. علاوه بر آن کاربرد ریزمغذی ها به صورت محلول پاشی، سبب افزایش عملکرد دانه گندم در تیمارهای اختلاط یافته گردید. مناسب ترین تیمار، آمیخته تری بنورون متیل با کود کلات روی از نوع  Liberl Znبود که در کنار کنترل کامل علف های هرز، بالاترین میزان عملکرد در هکتار را تولید کرد.