مقاله بررسی امکان اختلاط علف کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف های هرز ذرت در منطقه جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان اختلاط علف کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف های هرز ذرت در منطقه جیرفت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس بدل
مقاله خرفه
مقاله تاج خروس
مقاله عروسک پشت پرده
مقاله پنیرک
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممنوعی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور امکان بررسی اختلاط دو علف کش اولتیما (نیکوسولفورون+ریم سولفورون) %۷۵ DF و برومایسید آ ام (بروموکسینیل+ام سی پی آ) ۴۰% EC در کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت آزمایشی طی سال زراعی ۱۳۸۹ در مناطق جیرفت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتور اول میزان مصرف علف کش برومایسید آ ام در چهار دز صفر، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ لیتر در هکتار و فاکتور دوم علف کش اولتیما در چهار دز صفر، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۱۷۵ گرم در هکتار از ماده تجارتی بود. نتایج نشان داد که بهترین ترکیب دز این علفکش بر اساس نتایج درصد کنترل علف های هرز و درصد افزایش عملکرد دانه ذرت علف کش های اولتیما به میزان ۱۲۵ تا ۱۵۰ گرم در هکتار به همراه برومایسیدام آ به میزان ۰٫۵ تا یک لیتر در هکتار زراعت ذرت توصیه می گردد. این تیمارها ضمن کنترل مناسب علف های هرز تاج خروس بدل، خرفه، پیچک صحرایی، عروسک پشت پرده، تاج خروس و پنیرک، عملکرد دانه را افزایش دادند.