مقاله بررسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نظریه سازه انگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۲۰۵ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نظریه سازه انگاری
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت
مقاله امنیت ملی
مقاله سازه انگاری
مقاله هویت
مقاله هنجار
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازغندی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجید کافی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر تلاش می کند تا با استفاده از نظریه سازه انگاری، به بحث امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نقش هویت ها و هنجارها در تامین یا تهدید آن بپردازد. برای انجام این منظور، ابتدا دیدگاه های امنیتی و مطالعات امنیت ملی سازه انگاری تشریح شده تا با انطباق آن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی درک فراگیری از امنیت ملی ایران به دست آید. بر این اساس در این مقاله مهمترین عوامل تهدیدزای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ادراکات متقابل نادرست، تعارض هویتی، کم توجهی به ابعاد غیرنظامی امنیت، تعارض هنجارها، مشکلات اقتصادی و انزوا.