مقاله بررسی امکان پرورش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در تراکم های مختلف با استفاده از آب دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی امکان پرورش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در تراکم های مختلف با استفاده از آب دریای خزر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی آزاد دریای خزر
مقاله فاکتور های رشد
مقاله تراکم
مقاله دریای خزر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیادبورانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودیه کهن حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صیادبورانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتکش کومله عسگر
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دقیق روحی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده عمرانی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی آزاد دریای خزر یکی از گونه های تجاری، با ارزش، رود کوچ و بومی دریای خزر است که نظر بسیاری از دانش پژوهان را به خود معطوف نموده است. در حال حاضر فقط به بازسازی ذخایر این ماهی توجه می شود که هر ساله سازمان شیلات ایران چند صد هزار بچه ماهی آزاد دریای خزر را به رودخانه های منتهی به دریای خزر (محل اصلی مهاجرت ماهی) رهاسازی می نماید. این مطالعه هم به لحاظ معرفی یک گونه جدید به سیستم آبزی پروری کشور، و هم از نظر تامین مولدین لازم و تولید بچه ماهی به منظور پرورش در محیط های محصور با اهمیت است. برای انجام این تحقیق، از دو تیمار با تراکم های ۱۰ و ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب و با ۳ تکرار و در مجموع از ۶ پلات آزمایشی استفاده گردیده است. پروژه از ۲۰ مهر ماه ۱۳۸۸ شروع و تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به طول انجامید. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان افزایش وزن ماهیان پرورشی در تیمارهای ۱ (تراکم ۱۰ کیلوگرم در متر مکعب) و ۲ (تراکم ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب) در مقایسه با وزن اولیه ۱۰٫۱ گرم به ترتیب ۱۹۵۳٫۹ و ۱۷۳۴% بوده که این اختلاف معنی دار بوده است (p<0.05). نرخ رشد ویژه ماهیان در دو تیمار ۱ و ۲ به ترتیب ۱٫۳۷ و ۱٫۳۲ درصد در روز بوده که این تفاوت نیز معنی دار است (p<0.05). ضریب چاقی اولیه و نهایی ماهیان در مجموع ۱٫۰۷ و ۱٫۱۲ محاسبه گردید. در ضمن ضریب تبدیل معادل ۰٫۸۲ تعیین شد. درصد بقاء و بازماندگی ماهیان در تیمار ۱ حدود ۹۲% و در تیمار ۲ حدود ۸۸% محاسبه شد که این اختلاف، معنی دار نیست. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پرورش ماهی آزاد در حوضچه های بتنی با تراکم ۱۰ کیلوگرم در متر مکعب مناسب تر از تراکم ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب بوده به طوری که میزان افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و میانگین رشد روزانه آن بالاتر بود.