مقاله بررسی الگوی راه رفتن و تعادل بیماران مبتلا به اسکولیوز بر اساس بررسی متون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی راه رفتن و تعادل بیماران مبتلا به اسکولیوز بر اساس بررسی متون
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکولیوز ایدئوپاتیک
مقاله گیت
مقاله بالانس
مقاله بریس اسکولیوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی بروجنی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی طهمورث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکولیوز (Scoliosis)، یک ناهنجاری سه بعدی ستون فقرات و قفسه سینه است که منجر به تغییر ارتباط بین اجزای سیستم اسکلتی بدن، آناتومی ستون فقرات و تقارن تنه شده و باعث تغییر الگوی راه رفتن بیماران می شود. اسکولیوز موجب تغییر وضعیت مرکز ثقل بدن و نحوه توزیع وزن بر اندام تحتانی می گردد. بنابراین می توان استنباط کرد که بیماران مبتلا به اسکولیوز تعادل کم تری نسبت به همسالان سالم خود دارند.
مواد و روش ها: جستجوی مقالات مرتبط با اسکولیوز و تاثیر این ناهنجاری بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی و نیز تاثیر بریس بر پارامترهای ذکرشده با استفاده از سایت های جستجوگر PubMed،Google scholar  و ISI web of knowledge انجام گرفت. مقالات مرتبط با این حوزه بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ منتشر شده بودند.
یافته ها: با استفاده از کلمات کلیدی مدنظر ۵۴ مقاله به دست آمد. ۲۶ مقاله بر اساس عنوان و چکیده، مطابق با موضوع تحقیق بود و ۶ مقاله دیگر با بررسی رفرنس مقالات انتخاب شده در مطالعه شرکت داده شدند. مقالات محدودی تاثیر بریس را بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی مورد بررسی قرار بودند.
نتیجه گیری: با بررسی مطالعات موجود نمی توان به نظر واحدی در مورد تاثیر اسکولیوز بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی و نیز تاثیر بریس بر این پارامترها رسید.