مقاله بررسی الگوی توسعه متعادل منطقه ای، با تاکید بر روابط شهر و روستا (مورد: منطقه قزوین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی توسعه متعادل منطقه ای، با تاکید بر روابط شهر و روستا (مورد: منطقه قزوین)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه متعادل منطقه ای
مقاله شبکه
مقاله روابط روستا – شهری
مقاله قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ملایی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جغرافیا به عنوان دانش مطالعه سیستم ها در فضای جغرافیایی است. بر این اساس منطقه به عنوان یک سیستم که محصول و برون داد آن می بایست تعادل و تعالی در تعاملات زندگی باشد؛ می بایست با نگاه شبکه ای مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. لذا توجه به شهر و روستا به عنوان نقطه آغازین برنامه ریزی منطقه ای و تنها راهکار برای دستیابی به توسعه پایدار است. در این مقاله به بررسی شبکه توسعه متعادل منطقه ای از منظر سلسله مراتب روابط شهری و روستایی در منطقه قزوین پرداخته شده است. از این رو، به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی اسناد و منابع مرتبط در این زمینه پرداخته شده است. در این مقاله سعی بر آن شده است تا با بررسی منابع معتبر و علمی در این زمینه در وحله نخست مبانی نظری موضوع مورد مطالعه (هر چند به طور خلاصه) واکاوی شده و در گام بعدی سیمایی از سلسله مراتب روابط شهری و روستایی در منطقه قزوین بر اساس متغیر مقدار بار حمل شده (بر حسب تن) ارائه شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته در منطقه قزوین روابط شهرها با روستاهای استان بسیار محدود بوده و این مساله تحت تاثیر مکانیزم هایی چون ساختار تمرکز خدماتی استان، تغییر کارکردهای شهری و روستایی و سایر موارد بوده است.