مقاله بررسی الگوی تغذیه، سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به پوکی استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی تغذیه، سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به پوکی استخوان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضع تغذیه
مقاله پوکی استخوان
مقاله چاقی
مقاله فعالیت فیزیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی نور نگار
جناب آقای / سرکار خانم: رحمدل سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی علیایی راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل متعددی از قبیل تغذیه، شاخص توده بدنی(BMI) و فعالیت فیزیکی در بروز پوکی استخوان نقش دارند. این مطالعه با هدف تعیین الگوی تغذیه، سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت شاخص توده بدنی زنان مبتلا به پوکی استخوان انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه روی ۱۰۰ زن مبتلا به پوکی استخوان انجام شد. بیماران بر اساس شاخص توده بدنی و سطح فعالیت فیزیکی گروه-بندی شدند. برای محاسبه دریافت روزانه مواد مغذی و انرژی، از پرسش نامه بسامد خوراک و یادآمد ۲۴ ساعته استفاده شد. تحلیل پرسش نامه ها توسط نرم افزار DFP (Dorosty Food Processor) و تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS13 با استفاده از روش های آماری آزمون تی یک نمونه ای و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفت.
یافته ها: ۵۰٫۵ درصد بیماران در گروه اضافه وزن و چاق و ۸۹ درصد در گروه بدون فعالیت و کم فعالیت قرار داشتند. میانگین دریافت روی، منیزیم، مس در تمام گروه های سنی و میانگین دریافت کلسیم فقط در گروه سنی بالاتر از ۵۱ سال، به طور معناداری کم تر از مقادیر مجاز توصیه-شده روزانه (RDA) بود ((p<0.001، ولی میانگین دریافت فسفر، آهن و ویتامین C در تمام گروه های سنی به طور معناداری بیش از RDA بود (p<0.001).
نتیجه گیری: در این مطالعه، اضافه وزن و کم فعالیتی در مبتلایان به پوکی استخوان شایع بود. مصرف آن دسته از مواد مغذی که روی چگالی استخوان تاثیر مثبت می گذارد کم تر از میزان استاندارد بود.