مقاله بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی بیوتیک در درمان ریشه دندان ها توسط دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۴۴۴ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی بیوتیک در درمان ریشه دندان ها توسط دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی بیوتیک ها
مقاله اندودنتیکس
مقاله درمان ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی امین
جناب آقای / سرکار خانم: نوایی هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: موارد تجویز آنتی بیوتیک ها در دندان پزشکی و به خصوص درمان ریشه محدود می باشد؛ اما آنتی بیوتیک ها به طور گسترده ای در دندان پزشکی تجویز می شوند. اطلاعات اندکی در مورد عادات تجویز آنتی بیوتیک در میان دندان پزشکان موجود است. هدف از این پژوهش، بررسی و تعیین الگوی تجویز آنتی بیوتیک ها توسط دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی- تحلیلی، تعداد ۲۸۰ دندان پزشک عمومی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ شرکت نمودند. ابتدا پرسش نامه شامل ۱۵ سوال در مورد نحوه تجویز آنتی بیوتیک تهیه گردید. پیش از شروع مطالعه، روایی و پایایی پرسش نامه مشخص گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه، در نرم افزار SPSS به وسیله آزمون های آماری توصیفی بررسی گردید.
یافته ها: آموکسی سیلین ۵۰۰mg به صورت ۳ بار در روز (۶۳٫۶ درصد) و پنی سیلین VK، ۵۰۰mg به صورت ۴ بار در روز (۱۱٫۴ درصد) به ترتیب اولین و دومین آنتی بیوتیک انتخابی برای بیماران بدون حساسیت به پنی سیلین بودند. برای بیماران دارای حساسیت به پنی سیلین ها نیز، کلیندامایسین۳۰۰mg  به صورت ۴ بار در روز (۳۹٫۳ درصد) و اریترومایسین۴۰۰mg  به صورت ۴ بار در روز (۲۸٫۲ درصد) اولین و دومین آنتی بیوتیک تجویز شده بودند. دوز دو برابر اولیه در ۳۲٫۵ درصد از موارد رعایت می شد. کمترین مورد تجویز آنتی بیوتیک پولپیت دردناک بدون پریودنتیت اپیکالی (۵٫۷ درصد) و بیشترین مورد تجویز آنتی بیوتیک نکروز پالپ همراه آبسه حاد اپیکالی (۸۵ درصد) بود.
نتیجه گیری: صحیح ترین عملکرد دندان پزشکان در مورد مدت زمان تجویز آنتی بیوتیک و نادرست ترین عملکرد دندان پزشکان در ارتباط با موارد تجویز آنتی بیوتیک بود. افزایش سطح آگاهی و دانش دندان پزشکان در تجویز صحیح و اصولی داروهای آنتی بیوتیک در برنامه های آموزشی و دوره های بازآموزی ضروری به نظر می رسد.