مقاله بررسی الگوی بیانی ژن PEP طی تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش به سلولهای قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۹۰۱ تا ۲۹۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی بیانی ژن PEP طی تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش به سلولهای قلبی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین پروکسیزومی
مقاله تمایز قلبی
مقاله سلولهای بنیادی جنینی موش
مقاله real-time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قزوینی زادگان فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتر سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مطهره سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن Fndc5 که با نام دیگر پروتئین پروکسیزومی (PEP) شناخته شده است کدکننده پروتئینی حاوی ۲۰۹ اسید آمینه می باشد. این ژن به طور عمده در بافت های قلب، ماهیچه های اسکلتی و مغز بیان میشود. این مطالعه جهت روشن شدن الگوی بیان این ژن در هنگام تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی به سلولهای قلبی صورت پذیرفت. بنابراین سلول های بنیادی جنینی موشی به عنوان مدل مناسب برای تمایز قلبی القا شده با آسکوربیک اسید به کار گرفته شدند و الگوی بیانی ژن PEP در مراحل مشخصی از تمایز توسط real-time PCR بررسی شد . نتایج نشان دهنده افزایش چشمگیر بیان ژن PEP در کاردیومیوسیت های بالغ بود. در نتیجه افزایش بیان ژن PEP احتمالا در مراحل انتهایی کاردیوژنز دارای نقش احتمالی میباشد که جهت مشخش شدن آن نیازمند مطالعات بیشتر میباشد.