مقاله بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال مکانی قیمت
مقاله زعفران
مقاله ایران
مقاله الگوی تصحیح خطای آستانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضازاده بزاز نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: دانشورکاخکی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشی فروشانی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دوراندیش آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوکار افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش درباره نحوه انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار ماهانه قیمت خرده فروشی زعفران در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.