مقاله بررسی الگوهای همدیدی سیلاب های رودخانه بوانات مروست در استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوهای همدیدی سیلاب های رودخانه بوانات مروست در استان یزد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلاب
مقاله همدیدی
مقاله بلوکینگ
مقاله سامانه مدیترانه ای
مقاله رودخانه مروست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار کمال
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: فرودی منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق الگوهای همدیدی موثر در ایجاد سیلاب های رودخانه بوانات مروست مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به خشک و بیابانی بودن منطقه ۵ دوره سیلاب در دوره آماری ۹ ساله (۲۰۰۷-۱۹۹۹) اتفاق افتاده که هر کدام مورد تحلیل سینوپتیکی قرار گرفت و تنها دو الگو از شدیدترین آنها (۶ دسامبر ۲۰۰۳، ۲۹ مارس ۲۰۰۷) به عنوان نمونه انتخاب و تحلیل شد. برای تحلیل این پدیده از آمار بارش روزانه ایستگاه مروست و ایستگاه های مجاور و برای تعیین شدت ناپایداری ها، در مورد شاخص های ناپایداری، Si، Ki، Li، TTi و Pw از ایستگاه شیراز استفاده شد. همچنین برای تحلیل الگوهای همدیدی بارش، نقشه های همدیدی سطح زمین و تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و نقشه های امگا و وزش رطوبتی و چرخندگی در ساعت صفر و ۱۲ تهیه شد. آرایش الگوهای همدیدی و روند آنها در نقشه های هوا ۲ روز قبل از سیلاب تا روز سیلاب بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دهنده ۲ الگوی بارشی در منطقه می باشد: بارش های سیلابی در ۶ دسامبر ۲۰۰۳ به علت سامانه مدیترانه ای است که به دلیل داشتن منبع غنی رطوبت و دمای بالا شرایط کسب رطوبت از آب های جنوبی کشور را به بهترین شکل دارا می باشد و به همین دلیل باعث بارش های شدید در این دوره شده است و عامل بارش ۲۹ مارس ۲۰۰۷ استقرار پرفشار سیبری و تشکیل سیستم مانع، بر روی جنوب دریای خزر و مرکز ایران است. در همین زمان سامانه های ناپایدار غربی در برخورد با این سیستم مانع تغییر مسیر داده و با حرکت به سمت عرض های پایین از آب های جنوبی رطوبت کسب کرده و از سمت جنوب غرب به داخل کشور نفوذ نموده و بارش های قابل توجهی را در مناطق جنوب غربی و مرکزی و منطقه مورد مطالعه ایجاد کرده اند.