مقاله بررسی الگوهای غذایی، نمایه تغذیه سالم و عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان ۳۵ تا ۶۵ ساله شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۲۶ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوهای غذایی، نمایه تغذیه سالم و عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان ۳۵ تا ۶۵ ساله شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی غذایی
مقاله تحلیل عاملی
مقاله عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفریان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده مناالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: غیورمبرهن مجید
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی امیررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماریهای قلبی- عروقی (CVD) مهمترین علت مرگ در سراسر دنیا هستند، به طوری که ادعا می شود سالانه ۱۷ میلیون نفر در اثر این بیماریها جان خود را از دست می دهند. رژیم غذایی نقش مهمی را در زمینه سازی برای عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی ایفا می کند و همچنین مطالعات اخیر نیز شواهدی در زمینه ارتباط بین الگوهای غذایی با بیماری های مزمن و خطر مرگ و میر را بیان کرده اند. هدف این مطالعه تعیین الگوهای غذایی، امتیاز نمایه تغذیه سالم و بررسی وضعیت عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در الگوهای غذایی به دست آمده در بزرگسالان ۳۵ تا ۶۵ ساله شهر مشهد می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در شهر مشهد از مهر ماه سال ۱۳۹۰ به مدت نه ماه انجام شد. برای انجام این مطالعه، تعداد ۱۵۰۰ نفر از افراد شرکت کننده در طرح MASHAD STUDY به طور تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین الگوهای غذایی از پرسشنامه بسامد خوراک ۶۵ موردی استفاده شد. الگوهای غذایی با استفاده از روش تحلیل عاملی در نرم افزار spss تعیین شدند. برای تعیین امتیاز نمایه تغذیه سالم از تجزیه و تحلیل پرسشنامه بسامد خوراک توسط نرم افزار تغذیه ای Nutritrac، version3 استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از اندازه گیری های تن سنجی و آزمایش های بیوشیمیایی انجام گرفته بر نمونه های خونی شرکت کنندگان برای بررسی وضعیت عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در الگوهای غذایی به دست آمده مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: افراد بالاترین پنجک الگوی غذایی مخلوط در مقایسه با افراد پایین ترین پنجک، وزن، نمایه توده بدن، دور کمر و امتیاز نمایه تغذیه سالم بالاتری داشتند. افراد بالاترین پنجک الگوی غذایی غربی در مقایسه افراد پایین ترین پنجک، وزن، نمایه توده بدن، کلسترول خون،LDL-c و دور کمر بالاتر و امتیاز نمایه تغذیه سالم پایین تر داشتند.
نتیجه گیری: الگوهای غذایی غالب در مردم مشهد شامل ۲ الگوی مخلوط و غربی می باشد و افرادی که از الگوی مخلوط پیروی می کردند، از غذاهای پر کالری مانند لبنیات پرچرب و گوشت قرمز نیز استفاده می کردند که این به نوبه خود باعث خنثی کردن اثرات مفید الگوی غذاهای سالم این الگو بر روی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی شده است.