مقاله بررسی الزامات استقرار منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی کشور: یک مطالعه دلفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۷۴ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی الزامات استقرار منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی کشور: یک مطالعه دلفی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منشور حقوق بیمار
مقاله مطالعه دلفی
مقاله استقرار حقوق بیمار
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری مصیب
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مقدم سیدرحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری امیرقلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حقوق بیمار یکی از محورهای اساسی حاکمیت خدمات بالینی و نیز از شاخص های مهم کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت است. حقوق بیمار در ایران در منشور حقوق بیمار بیان شده است که اجرا و رعایت آن نیازمند بستر سازی و فراهم کردن زمینه های لازم است. هدف از این مطالعه بررسی پیش نیازهای ضروری و تدوین سندی جهت استقرار منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی کشور با استفاده از آراء خبرگان بوده است.
روش بررسی: مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی انجام شد و ۳۰ نفر از صاحبنظران حوزه حقوق، پزشکی و اخلاق حرفه ای که به صورت هدفمند انتخاب شدند در ۴ دور مطالعه شرکت کردند. در دور اول سوالی راجع به راهکارها و الزامات استقرار منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی کشور ایران پرسیده شد؛ سپس پاسخ های این مرحله، استخراج و در یک قالب ۷ گانه تدوین و وارد مراحل دلفی گردید. نظرات شرکت کنندگان با استفاده از مصاحبه حضوری و پست الکترونیکی از فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲ جمع آوری شد. سند نهایی در پایان دور چهارم تدوین شد.
یافته ها: منشور حقوق بیمار در ۷ حوزه شامل آموزش دانشگاهی، پژوهش، نظارت، مدیریت فرآیند، فضای فیزیکی، سازمان و مدیریت نیروی انسانی و ۸۲ گونه دسته بندی و تنظیم شد. از مجموع ۱۷۸ گویه در معرض قضاوت صاحبنظران، ۵۱ گویه (۳۴٫۸%) مورد توافق نهایی صاحبنظران قرار گرفته و در سند نهایی وارد شدند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه علاوه بر اینکه حوزه های نیازمند تحول و فرصت های اصلاح به منظور بهبود رعایت حقوق بیمار را مورد شناسایی قرار داده است، نشان داد که بسیاری از اهداف منشور حقوق بیمار می تواند با اصلاح فرآیندهای سازمانی و توانمندسازی نیروی انسانی و بدون صرف هزینه فراوان محقق شود.