مقاله بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ – بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۰۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکراه
مقاله اعمال نفوذ ناروای واقعی
مقاله اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول
مقاله اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم
مقاله قابل ابطال بودن
مقاله اضطرار
مقاله انصاف
مقاله معاملات نامعقول
مقاله حقوق شخص ثالث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حیدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن قرارداد است. از آنجا که مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشد و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پیشنهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار ما اصلاح گردد و از تجربیات کشورهای دیگر من جمله حقوق انگلستان استفاده شود ولی از آنجا که تاکنون این اصلاحات انجام نشده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنوان معاملات اضطراری اکراهی، دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نماییم. فی ما بین معاملات اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمال نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجود تفاوت های ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد.