مقاله بررسی اعتبار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اعتبار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گمرک
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله اعتبار
مقاله اثربخشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: باقری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپورکلانتری حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقا، کارآمدی، توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی است که اگر به نحو صحیح، علمی و با حسن نیت مورد استفاده قرار گیرد می تواند علاوه بر رضایت کارکنان، منجر به شناخت وضعیت آنان و رفع کاستی ها توسط مدیران شود. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از مدل نسبتا بومی شده سینگر، اعتبار نظام ارزیابی عملکرد را در گمرک ایران مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری متشکل از ۴۷۰ نفر از کارشناسان ستادی گمرک است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه ۱۴۰ نفر است. مهم ترین نتیجه تحقیق حاکی از آن است که نظام مذکور از دیدگاه کارکنان دارای اعتبار نمی باشد، یعنی این نظام فاقد اثربخشی لازم، جهت تحقق اهداف و انجام وظایف خود است و بیش تر جنبه تشریفاتی دارد. پیشنهاد شده است که مدیران در طراحی نظام ارزیابی عملکرد فاکتورهایی مانند نیازهای آموزشی، حقوق و پاداش، ارتباطات و بازخور و … را مد نظر قرار دهند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده و در نتیجه نظام کارآمد ارزیابی عملکرد، نایل گردند.