مقاله بررسی اعتبارات بر اشتغال زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اعتبارات بر اشتغال زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال زایی
مقاله تقاضای اعتبارات
مقاله منابع غیر رسمی وام
مقاله بخش کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رونقی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم دسترسی به اعتبارات کافی و ارزان به منظور سرمایه گذاری از مسائل اساسی است که کشاورزان با آن روبرو هستند. با توجه به افزایش نیازهای اعتباری کشاورزان در جریان تجاری شدن تعیین تقاضای اعتباری آنان و بررسی اثر اعتبارات بر اشتغال زایی اهمیت به سزایی دارد. اما با توجه به مشکلات عدیده در دریافت وام از منابع رسمی، میزان تمایل کشاورزان به دریافت وام از منابع غیر رسمی نیز اهمیت دارد. در این تحقیق، نخست به منظور تاثیر اعتبارات بر اشتغال زایی با استفاده از تست علیت گرانجری این نتایج حاصل شد که بین اشتغال و اعتبارات رابطه علی بر قرار می باشد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز بیانگر رابطه مستقیم بین تقاضای اعتبارات با قیمت محصول می باشد و کشاورزان با افزایش قیمت محصول انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری روی فعالیت خود می یابند. از آنجا که سرمایه از نهاده های کمیاب و محدود کننده فعالیت کشاورزان است، تقاضای اعتبارات با نرخ بهره رابطه غیرمستقیم دارد. با بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده کردن از منابع غیر رسمی اعتبارات نیز می توان نتیجه گرفت که متغیرهای درآمد خارج از مزرعه، سطح زیر کشت گندم، ارزش گندم تولید شده و میزان تحصیلات با استفاده از منبع غیر رسمی اعتبارات رابطه غیر مستقیم دارند.