مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اضطراب و افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بندرعباس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مویدی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشکلات روانپزشکی در بیماران دیابتیک نسبت به جمعیت عمومی، شایع تر می باشد و می تواند روی موفقیت درمان موثر باشد. اطلاعات در مورد مشکلات روانپزشکی در بیماران دیابتیک در بندرعباس محدود می باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی شیوع و شدت اضطراب و افسردگی در این بیماران می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، ۱۰۰ بیمار مراجعه کننده به کلینیک دیابت بندرعباس از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدند و با پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 13 و Chi–square و t-test تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: شیوع اضطراب و افسردگی به ترتیب ۶۷ و ۵۰ درصد بود. اضطراب و افسردگی در جنس مونث، دیابت نوع ۲ و آنهایی که حداقل یکی از عوارض دیابت را داشتند، شایع تر بود. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای اضطراب و افسردگی در این بیماران، ارزیابی روتین اختلالات روانپزشکی توصیه می شود.