مقاله بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون کارآمد
مقاله قانون عقلانی
مقاله امنیت قانونی
مقاله رفاه عمومی
مقاله قانون ناکارآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی نجادعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی درگاه بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار می آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار می رود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز می شود.
اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش می گردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.