مقاله بررسی اصلیترین ویژگیهای سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اصلیترین ویژگیهای سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هندی
مقاله غزل
مقاله حاصل عمر
مقاله خیالپردازی
مقاله مضمونسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محمد قهرمان (۱۳۰۸-۱۳۹۲) از غزلسرایان بزرگ معاصر بشیوه کلاسیک نو بشمار میرود که غزلیاتش بدلیل خصوصیات ذاتی و تحقیق بسیار وی در سبک هندی، بویژه در اشعار صائب تبریزی، بلحاظ کار برد مختصات سبک هندی بصورت معتدل و ابتکاری قابل بررسی است. در این جستار بشیوه توصیفی و تحلیلی ببررسی و ارزیابی کاربرد مهمترین مختصات سبک هندی در غزلیات کتاب «حاصل عمر» او پرداخته میشود.
ابتدا بمعرفی کوتاه زندگی، آثار و جایگاه تحقیقی و شاعری قهرمان توجه و سپس در باره ساختار صوری و محتوایی غزلیات وی بحث شده است. پس از این، اصلیترین ویژگیهای سبک هندی، همچون: افزونی بسامد تصویرهای پارادوکسی، مضمونیابی، استفاده از تجربیات ساده و روزمره زندگی، کاربرد الفاظ کوچه و بازاری، موتیفهای تازه، زنجه موره، باریک اندیشی، اسلوب معادله، تشخیص، رواج نوعی حکمت و استدلال عامیانه، حسامیزی، ارسال المثل، ایجاز، نظیره گویی و تکرار قافیه بهمراه نمونه های کافی تحلیل شده است.
در این میان، ابداع مضامین تازه، نازک خیالی، ویژگی سهل ممتنع، سادگی و صراحت، کاربرد اسلوب معادله، تصاویر پارادوکسی، تشخیص، حسامیزی، آوردن الفاظ عامیانه و ضرب المثلهای زیبا از بارزترین مشخصه های غزلیات قهرمان بشمار میرود.