مقاله بررسی استقلال نهاد آمبود زمان با نگاه تطبیقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی استقلال نهاد آمبود زمان با نگاه تطبیقی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمبودزمان
مقاله استقلال
مقاله قوای سه گانه
مقاله شکایات شهروندان
مقاله نهادهای دولتی
مقاله مطالعه تطبیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدفضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزایش دخالت های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان می باشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های دولتی و عمومی به شیوه ای غیرقضایی و بی طرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگان های مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی می شود و رابطه این نهاد با قوای سه گانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرار می گیرد.