مقاله بررسی استفاده از فرآیند الکترولیز با جریان پیوسته در حذف کلی فرم های مدفوعی از آب آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی استفاده از فرآیند الکترولیز با جریان پیوسته در حذف کلی فرم های مدفوعی از آب آلوده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلی فرم
مقاله گندازدایی
مقاله الکترولیز
مقاله اشرشیاکلی
مقاله آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری تهرانی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: میرشفیعیان سیمین دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روش های متداول گندزدایی آب شامل فرآیند های شیمیایی، ازن زنی، تابش اشعه ماورای بنفش، فرآیندهای غشایی و غیره می باشد. در سال های اخیر فرآیند الکترولیز به عنوان یک فرآیند سبز با کارایی بالا و عدم تولید محصولات جانبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی کارایی فرآیند الکترولیز با جریان پیوسته در گندزدایی آب آلوده با کلی فرم های مدفوعی می باشد.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. نمونه های آب با اضافه کردن فاضلاب انسانی، کود حیوانی و کلنی اشرشیاکلی به آب مقطر تهیه و وارد راکتور الکتروشیمیایی با جریان پیوسته گردید. تاثیر پارامترهای عملیاتی مانند جنس الکترودها (مس و گرافیت فشرده)، زمان واکنش (۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ دقیقه)، ولتاژ ۴۸ ولت، فاصله الکترود ۵ سانتی متر و pH اولیه ۷ بر کارایی حذف باکتری های کلی فرم با استفاده از آنالیز واریانس فاکتوریال تعیین شد.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که کارایی حذف بستگی به منبع آلاینده، زمان مواجهه و جنس الکترودها دارد. با توجه به نتایج به دست آمده بهترین کارایی گندزدایی مربوط به آب آلوده به کلنی اشرشیاکلی در راکتوری با دو جفت الکترود مس با فاصله ۵ سانتی متر، ولتاژ ۴۸ ولت و در مدت ۷۰ دقیقه با راندمان ۹۹ درصد به دست آمده است. تغییر معنی داری در pH، TDS و EC در زمان های مختلف و با تغییر نوع منبع باکتری های کلی فرمی ایجاد نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از فرآیند الیکترولیز با جریان پیوسته، به عنوان یک روش مناسب باکارایی بالا و سازگار با محیط زیست در گندزدایی آب آلوده با کلی فرم های مدفوعی پیشنهاد می گردد.