مقاله بررسی استراتژی برای بهبود نیروی انسانی سازمان ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی استراتژی برای بهبود نیروی انسانی سازمان ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی
مقاله بهبود سازمان
مقاله خلاقیت
مقاله نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی پورافروزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: درویش متولی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی استراتژی برای بهبود نیروی انسانی سازمان ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری می باشد. بی شک مهمترین مؤلفه در موفقیت سازمان ها در جهان امروزی به کارگیری خلاقیت و نوآوری می باشد. منابع انسانی سازمان ها که عمدتا مهمترین منبع توسعه نوآوری در سازمان ها می باشند باید در کلیه سطوح به این باور برسند که اصولا مبنا پایداری و استواری در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین المللی امروز منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی بوده و همه نیروها باید در این جهت فعالیت نمایند. همانطوری که بر ایجاد پایداری و تداوم نوآوری و خلاقیت در سازمان، عادت به تفکر و اندیشیدن را در مدیران و کارشناسان و کارکنان لازم است. از آنجایی که تفکر و اندیشیدن در یک سازمان در راستای مأموریت و اهداف سازمان به صورت عادت روزمره در آید همه مدیران و کارشناسان و کارکنان به دنبال بهبود و ارتقای سازمان مربوطه خواهند بود. و بنابراین این عادت به صورت فرهنگ در خواهد آمد و در لایه های مختلف سازمان نفوذ کرد و در اجرای استراتژی تاثیر کلی و دائمی می گذارد. و می توان بیان کرد که سازمان های موفق، سازمان هایی هستند که مدیران، کارشناسان و کارکنان آنها بر اساس استراتژی سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال نوآوری و خلاقیت می باشند و تفکر کردن و اندیشیدن در آن سازمان به صورت فرهنگ و وظیفه تلقی می شود و بنابراین با این تصور با نهادینه شدن خلاقیت و نوآوری و تولید تفکر و اندیشیدن نو در یک سازمان، که آن سازمان تبدیل به یک نهاد خلاق و نوآور می شود و این سبب می شود که تفکر جمعی در سازمان ایجاد شود که موجب تلاش سازمان در راستای نیل به هدفهای سازمان می گردد.