مقاله بررسی استدلال های ماتریالیستی ریچارد داوکینز درباره خدا و تکامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای فلسفه دین از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی استدلال های ماتریالیستی ریچارد داوکینز درباره خدا و تکامل
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریچارد داوکینز
مقاله خدا
مقاله تکامل
مقاله استدلال سادگی
مقاله استدلال انباشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی بالاجاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی زمانی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه خداناباورانه ریچارد داوکینز، زیست شناس انگلیسی، بر دو استدلال «سادگی» و «فرایند انباشتی» مبتنی است؛ بر اساس استدلال سادگی قوانین بنیادین فیزیک ساده اند و از این رو، پیدایش تصادفی و بی دلیل قوانین بنیادین تبیینی ساده است، ولی فرض وجود خالقی که طراح جهانی با چنین پیچیدگی های بسیار گسترده باشد، نظریه ای بسیار پیچیده است. بر اساس استدلال فرایند انباشتی، داوکینز بر این باور است که جهان مادی در روند شکل گیری طبیعت و پیدایش موجودات زنده «خودتبیین گر» بوده است و انتخاب طبیعی، که فرایندی انباشتی است، به تنهایی می تواند فرایند تکامل را تبیین کند. بر اساس دیدگاه های فیلسوفان خداباور، وجود خداوند فرایند تکامل و قوانین بنیادین طبیعت را در یک نظام جامع و جهان شمول وحدت و انسجام می بخشد و از این رو، از کفایت تبیینی برخوردار است، در حالی که دیدگاه تصادف گرایانه داوکینز فاقد کفایت تبیینی است. استدلال سادگی، در واقع «مغالطه سادگی» است. بنابراین اولا، نگرش ماتریالیستی داوکینز در استدلال فرایند انباشتی بر مجموعه ای از خطاهای فلسفی مبتنی است؛ ثانیا، تبیین دقیق نظریه تکامل نشان می دهد که جامع ترین و ساده ترین تبیین مبتنی بر وجود خداوند به عنوان طراح و جهت دهنده فرایند تکامل است.