مقاله بررسی استدلال ادبی علامه بلاغی در رد روایات تحریف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآنی (فدک، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی استدلال ادبی علامه بلاغی در رد روایات تحریف
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علامه بلاغی
مقاله روایت تحریف
مقاله اعجاز ادبی
مقاله قواعد نحوی
مقاله صرفی
مقاله لغوی
مقاله اسلوب بیانی
مقاله رجم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جنبه های اعجاز قرآن که از دیرباز اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده و در نتیجه آن کتاب های بسیاری تالیف شده است، اعجاز ادبی قرآن است. بعدی که با تکیه بر آن می توان بر تحریف ناپذیری قرآن تاکید کرد. چنانچه مفسر بزرگ، علامه بلاغی روایات تحریف را با استناد به همین بعد ادبی قرآن مردود دانسته است. این مقاله بر آن است تا استدلالات و دیدگاه های ادبی علامه بلاغی را در رد آنچه که به قرآن نسبت داده اند بررسی کند. در همین راستا پس از مقدمه، نظرات علامه بلاغی تحت عناوین استدلال به قواعد نحوی، صرفی، معنای لغوی و اسلوب بیانی در ذیل چهار روایت: «طلب وادی مال»، «رجم»، «خلع» و یک روایت از کتاب فصل الخطاب محدث نوری نقل و بررسی شده است و پس از این بدنه اصلی، نتیجه مقاله در شش محور بیتن شده است.