مقاله بررسی استحکام باند ریز برشی یک نوع باندینگ نانوفیلر، با و بدون قرار گرفتن در چرخه های حرارتی توسط دستگاه ابداعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی استحکام باند ریز برشی یک نوع باندینگ نانوفیلر، با و بدون قرار گرفتن در چرخه های حرارتی توسط دستگاه ابداعی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند ریزبرشی
مقاله باندینگ
مقاله چرخه حرارتی
مقاله نانوفیلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری انصاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزترک محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری سیاوشانی مانوشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در ساخت مواد جدید دندانپزشکی، پیش بینی دوام آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و دستگاه چرخه حرارتی می تواند برای این پیش بینی مفید باشد. هدف این مطالعه بررسی استحکام باند ریز برشی یک نوع باندینگ نانوفیلر، با و بدون قرار گرفتن در چرخه های حرارتی توسط دستگاه ابداعی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی دندانهای مولر سوم انسان بعد از خارج شدن و ضدعفونی کردن در لایه های ۱٫۵ میلی متری برش داده شدند. باند نانوفیلر Clearfil Tri-S Bond طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روی قسمت عاجی برشها زده شد. کامپوزیت Clearfil AP-X در لوله هایی به قطر داخلی ۰٫۷۵ و ارتفاع یک میلی متر روی عاج قرار داده شده و سخت گردید. نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم و تحت چرخه حرارتی توسط دستگاه ابداعی به تعداد (صفر، سه هزار و پنج هزار دور) در دمای بین ۲ ± ۵ و ۲ ± ۵۵ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. استحکام ریزبرشی توسط دستگاه Micro Tensile Tester با سرعت ۰٫۵ میلی متر در دقیقه اندازه گیری و یافته ها توسط آزمون ANOVA یک سویه و مقایسه چندتایی Tukey با فاصله اطمینان %۹۵ مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین استحکام باند ریزبرشی در چرخه های حرارتی صفر، سه هزار و پنج هزار دور به ترتیب
۴٫۵۶ ± ۱۹٫۲۷، ۵۲/۶ ± ۱۷٫۰۰±۶٫۵۲ و ۶۴/۴ ± ۱۱٫۵۸±۴٫۶۴ مگاپاسکال به دست آمد. کاهش میزان باند در اثر چرخه حرارتی بین صفر و سه هزار دور از نظر آماری معنی دار نبود و کاهش باند بین چرخه های حرارتی صفر، پنج هزار دور،و همچنین سه هزار و پنج هزار دور از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.002، p<0.03)
نتیجه گیری: افزایش تعداد چرخه حرارتی بیش از سه هزار دور باعث کاهش استحکام باند ریزبرشی باندینگ Tri-S می شود