مقاله بررسی ارگانیسم های عامل عفونت ادراری و مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه بیمارستان کیان شهر تهران بین سال های ۹۰-۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۸ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارگانیسم های عامل عفونت ادراری و مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه بیمارستان کیان شهر تهران بین سال های ۹۰-۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله اشرشیا کولی
مقاله عفونت مجاری ادراری
مقاله روش Midstream clean catch

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جارسیاه پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاد احد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده احسان
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: خانعلی پور نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت دستگاه ادراری (UTIs) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی می باشد که به عنوان دومین عامل عفونت شناخته می شود. میزان عفونت ادراری در کشورهای در حال توسعه حداقل ۲۵۰ میلیون نفر در سال تخمین زده شده است. عامل این عفونت در اغلب موارد باکتری ها به خصوص باکتری های گرم منفی مانند اشرشیا کلی می باشد که در تمام گروه های سنی و در هر دو جنس دیده می شود، اما احتمال ابتلا به آن در میان خانم های جوان بیش تر است. اساس درمان مناسب در عفونت های ادراری انتخاب یک آنتی بیوتیک مناسب با کارایی و اثر بخشی بالا می باشد. امروزه مساله مقاومت آنتی بیوتیکی در میان باکتری های پاتوژن به یک مشکل جدی تبدیل شده است و کماکان موضوع بروز و شیوع مقاومت های میکروبی به خصوص مقاومت باکتری های گرم منفی یکی از موانع اساسی بر سر راه درمان قطعی بیماری های عفونی محسوب می شود. با توجه به مصرف بالا و گاهی موارد غیر ضروری و یا نادرست آنتی بیوتیک در کشور به خصوص در رابطه با عفونت های ادراری این مطالعه جهت تعیین الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی در اشرشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ادراری بیماران صورت پذیرفته است.
در این بررسی نمونه ادرار به روش Midstream clean catch جمع آوری و سپس در دو محیط بلادآگار و EMB با استفاده از لوپ استاندارد کشت داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه انکوبه گردید. در فاصله زمانی ۱۲ ماهه از مجموع ۱۱۴۷ نمونه ادرار بررسی شده، ۲۰۸ مورد کشت ادرار مثبت گزارش شده است که در بررسی های آماری انجام شده مشاهده گردید که میانگین سنی در خانم هایی که نتیجه کشت آن ها مثبت گزارش شده است پایین تر از آقایان می باشد. هم چنین مشاهده شد که تعداد کشت مثبت در خانم ها بیش تر از آقایان می باشد و بیش ترین موارد مقاومت به اشرشیا کلی مربوط به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید و سفازولین می باشد. هم چنین بیش ترین حساسیت آنتی بیوتیک ها مربوط به ایمی پنم و نیتروفورانتویین و پیپراسیلین مشاهده شد.