مقاله بررسی ارکان قرارداد بیمه مالکیت فکری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ارکان قرارداد بیمه مالکیت فکری
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه مالکیت فکری
مقاله خطر
مقاله موضوع بیمه
مقاله قلمرو زمانی
مقاله قلمرو مکانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبا سعید
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی آرانی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسوولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.