مقاله بررسی ارزش تشخیصی پروکلسی تونین در سپسیس نوزادان بستری شده در بخش نوزادان و NICU که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارزش تشخیصی پروکلسی تونین در سپسیس نوزادان بستری شده در بخش نوزادان و NICU
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروکلسی تونین
مقاله سپسیس
مقاله تشخیص
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سیده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده آبتین
جناب آقای / سرکار خانم: خطی دیز آبادی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سپسیس وضعیت بالینی بحرانی در اثر عفونت ها بوده که با مرگ و میر بالایی همراه است. چون تشخیص قطعی سپسیس با کشت مثبت اثبات می شود و معمولا زمانبر است، برخی از نشانگرهای بیوشیمی برای تشخیص سریع سپسیس مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از این نشانگرها پروکلسی تونین (PCT) است.
هدف: تعیین ارزش تشخیصی PCT در تشخیص سپسیس در نوزادان بدحال بستری در بخش نوزادان و NICU
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-تحلیلی ۶۴ نوزاد بستری در بخش نوزادن و NICU به دو گروه نوزادان با سپسیس قطعی و مشکوک (به تساوی) تقسیم شدند. نمونه خون نوزادان برای اندازه گیری PCT و سایر نمونه های بررسی سپسیس در روز اول بستری گرفته شد. پس از مقایسه مقادیر PCT، حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری آن در تشخیص سپسیس نوزادی تعیین شد. داده ها وارد نرم افزار ۱۶spss- برای تحلیل آماری شد.
نتایج: در این مطالعه ۶۴ نوزاد با سپسیس قطعی و مشکوک (۳۴ پسر و ۳۰ دختر) با میانگین سنی ۳٫۷±۵۷٫۱۱ سالگی بررسی شدند. بین مقادیر پروکلسی تونین در دو گروه تفاوت آماری معنی دار وجود داشت (۰۵٫۰>P). بین مقادیر PCT در هر گروه به تفکیک تفاوت آماری معنی داری نبود (p<0.05). حساسیت و ویژگی، ارزش اخباری PCT به ترتیب ۶.۶۵%، ۹٫۷۱% و۷۰% بود.
نتیجه گیری: از PCT می توان برای تشخیص سپسیس در نوزادان استفاده کرد. مطالعات بیشتر جهت اثبات ارزش تشخیصی این مارکر پیشنهاد می شود.